Det är allt färre som lånar på huset för att göra renoveringar, detta för en hel del olika anledningar. Men att renovera ökar ofta värdet på bostaden, något som är bra att tänka på innan man låter bli att bygga om eller rusta upp. Men vilka är de största orsakerna till att vi belånar våra hushåll mindre?

 

Funderar du på att renovera hemma, kanske byta till PVC-fönster på Drutex-fönster.se eller rusta upp fasad och tak? I Dagens Industri går det att läsa om hur det faktiskt blivit färre och färre som vågar låna på sin bostad vid renovering och ombyggnad. Var femte hushåll använder fortfarande sin bostad som en slags bankomat för uttag när det kommer till just rustning av huset eller lägenheten, men i jämförelse med år 2009 kan man säga att intresset halverats. Men vad är det som gjort att det blivit så?

 

Enligt samma artikel är det flera olika orsaker. Bland annat att det har blivit dyrare att renovera i flera fall, inte minst på grund av att rot-subventionen har minskats från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden. Dessutom är det ju så att nya lån omfattas av amorteringskravet, detta ifall du har mer än 50 procents belåningsgrad. Men sedan är det också så att lånen kommer bli dyrare i och med att räntan med all säkerhet kommer att höjas. Mer om hur lån fungerar kan du läsa om på Hallå Konsument, som är en myndighetsledd, oberoende vägledning.

 

Större renoveringar helgar medlen – och gör bostaden mer värd

 

Det många kommit fram till är förmodligen att det i längden är ohållbart att använda sin bostad som uttagsautomat för konsumtion. Men att ta lån för större renoveringar är okej om man är noggrann i analysfasen innan, så att man faktiskt vet att man klarar sitt åtagande. Det kan i många fall göra bostaden högre värd.