Kakelugnen är populärare än på länge. Att få skön värme, som stannar kvar länge i rummet, är inte svårt. Men en kakelugn är en ganska avancerad konstruktion, så det gäller att man gör på rätt sätt.

Som alla som är bekanta med Mumindalens invånare vet härstammar mumintrollen från varelser som levde bakom kakelugnar. Den moderna kakelugnen anses ha uppfunnits av den svenske arkitekten Carl Johan Cronstedt, men spisar och ugnar som fungerar enligt en liknande princip har funnits länge. Så kallade pottugnar fanns i nuvarande Italien redan på 600-talet, och hade krukor inmurade i väggarna. Dessa krukor lagrade varm luft, vilket gjorde att värmen stannade kvar i rummet.

Kakelugn i gammalt husNär det på 1700-talet i Sverige rådde brist på ved fick Cronstedt, tillsammans med generalen Fabian Wrede, i uppdrag att ta fram en mer bränslesnål typ av eldstad som kunde installeras i bostäder.  De skapade en kakelklädd spis med flera rökgångar, som röken leddes genom för att få den – och därmed värmen – att stanna kvar längre. Till en början installerades kakelugnar bara i de förmögnas hem, men under 1800-talet blev de vanligare även i enklare hem. 1882 tillverkades 6400 kakelugnar på Rörstrands fabrik i Stockholm, som hade en marknadsandel på ungefär 50 %. Det var detta år som tillverkningen nådde sin kulmen.

När centralvärme började installeras i flerfamiljshus efter första världskriget reva många kakelugnar ut. Idag kan en fungerande kakelugn höja värdet på en bostad, och det finns också ett intresse för att bygga rörspisar, som är en enklare variant av kakelugnar, i villor och fritidshus. Det är dock viktigt att låta en sotare provtrycka spisen innan man eldar i den. Det är inte alla gamla murstockar som är säkra idag.

Bränslet

En kakelugn ska eldas med ved, och precis som alltid när det gäller vedeldning ska den vara torr. Fuktig ved kan orsaka tjärbildning i skorstenen, vilket i sin tur ökar risken för eldsvåda. Veden måste alltid torka ordentligt efter att den huggits eller kluvits i lagom bitar. Det är viktigt att inte låta veden torka direkt på marken, och den ska heller inte ligga under en presenning eller annat material som gör att fukten inte kan avdunsta. Ta in veden i rumstemperatur minst ett dygn innan du eldar med den.

Högt upp på kakelugnen finns en lucka. Innan man börjar elda ska man få bort kalluften från skorstenen. Stäng spjället, öppna den övre luckan, knöla ihop en tidningssida, stoppa i den i luckan och tänd pappersbollen. När pappret brunnit ut kan du öppna spjället, och de nedre luckorna, och bygga upp en tändbrasa där. En tändbrasa bygger man inte av de grövsta vedträna, utan av tidningspapper, tändbriketter, näver eller något annat lättantändligt, samt av tunna stickor som man späntat av ett vedträ. När tändbrasan kommit igång, stäng de inre luckorna, och öppna dragventilerna på dem. Efter att det brunnit i fem till tio minuter kan man lägga in större lite större vedträn. Låt sedan dessa brinna ut så att det bildas en glödbädd, på vilken man kan lägga på de stora vedträna.