Dålig ventilation är ett stort problem för fler än man kan tro och det har inte bara dålig inverkan på ett hus eller en lägenhet, det påverkar även din och din familjs hälsa. Ju mer frisk luft det finns hemma desto mindre är risken att man får i sig partiklar och skadliga ämnen.

Hemmet är dessutom fullt av möbler och material som avger ämnen som inte är så bra att få i sig. Har man däremot god ventilation hemma och bra luft, så är risken mycket mindre att man får i sig dessa ämnen.

Vädra på gammalt hederligt vis också

öppet fönster, vädra

Först och främst ska man kolla om man har en fungerande ventilation i ditt hem. Är denna bristfällig kan man införskaffa luftkonditionering som komplettering från  e-klok.se. Sedan är det även viktigt att underhåll så att luftkvaliteten hålls på en bra nivå. Se över ventilationen med jämna mellanrum och rengör filter samt ventilerna i alla hemmets rum. Men glöm inte bort att vädra på gammalt hederligt vis också lite då och då för att få bästa effekt. Skillnaden på luften kommer att märkas. Det kan också vara klokt att införskaffa växter som renar luften från onödiga kemikalier. I en artikel publicerad i Expressen kan man läsa om att bland annat Paradisträd, Fredskalla, Guldpalm, Gullranka och ampellilja genererar bättre luft i hemmet.

Många bostäder är dåligt ventilerade

Huvudvärk och hosta är två tecken på dålig ventilation. Detta i kombination med fuktskador och mögel kan ha förödande konsekvenser. Detta är något som Kristoffer och Therese råkade ut för i deras hem i Skogås, skriver Hem & Hyra. Oavsett mögel eller inte, bör ventilationen byta ut minst hälften av luften i ett rum under en timme, men så är det i få hushåll. Sveriges hus är bra tätade, och de kräver ordentlig luftgenomströmning, annars får vi ständigt i oss stora halter kemikalier och partiklar. I Dagens Nyheter står det att de flesta bostäder i Sverige faktiskt är för dåligt ventilerade, vilket är en hälsofara. Bara en liten del av landets bostäder följer rekommendationerna som finns.

Tecken på dålig ventilation

  • Imma på fönstrens insida
  • Matos i kök och andra rum
  • Imma på badrumsspegeln 30 min efter dusch
  • Unken luft
  • Fuktig luft