Olagliga sopberg drar till sig råttor
 

Vi vet redan att råttor trivs mycket bra i våra städer. De har följt människans steg under lång period och verkar inte ha någon tanke på att lämna oss. Betraktar man vår sophantering runtom i städerna är det kanske inte så konstigt – vi skapar enormt goda förutsättningar för råttorna att sprida sig.

Att bekämpa råttor kan te sig som ett omöjligt problem när kommunerna inte tar sitt ansvar för att se till att det inte skapas massa sopberg. I veckan har vi fått läsa skrämmande artiklar om stora sopberg som skapas runt om i olika stadsdelsområden, det bästa exemplet får vara det sopberg i Årstas partihallar. Här växer det nämligen ett sopberg eftersom handlare bara dumpar sina sopor i smyg;

råtta
– Vi tror att det är torgare eller handlare som lämnar soporna här, säger Jan Welin-Berger, vd för ett av företagen som bedriver verksamhet i Partihallarna till SVT Nyheter.

Han tror att det är bristen på en kvälls- och morgonöppen återvinningsstation som leder till att det skräpas ner. – mitti.se

Sopberget är polisanmält, men i dagsläget har det inte fått någon vidare respons. Eftersom det är fastighetsägarens ansvar att det inte skapas sopberg verkar inte kommunen vilja göra så mycket åt det, trots att det skapar stora problem både för handlare och privatpersoner som bor runtomkring området.

Råttor trivs i fuktiga områden nära människor och kan enkelt och effektivt gnaga sig in och ut ur de flesta utrymmen. För att bekämpa råttor finns ultraljud och annat som skrämmer bort dem. Förutom det krävs det att man gemensamt ser till att inga sopor ställs utanför soputrymmen och att alla brunnar och väggar är täta.